Oferta - Pomoc frankowiczom


Chcemy wyjść naprzeciw wielu klientom zmagającym się z problemami związanymi kredytami walutowymi. Rozwiązanie to KNF TEAM Bezpłatna analiza kredytu frankowego skontaktuj się z Nami! Odzyskaj swoje pieniądze z kredytu, przerwij bieg przedawnienia.

Ankieta dotycząca kredytów walutowych

Link do naszej ankiety znajdziesz pod tym linkiem: https://knfteam.pl/oferta/pomoc_frankowiczom.

Jakich dokumentów potrzebujemy do przedstawienia oferty szacunkowej:

 1. umowę kredytu wraz z aneksami.
 2. regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy.

Jakie dokumenty potrzebujemy do etapu przedsądowego i sądowego:

 1. umowę kredytu wraz z aneksami;
 2. regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy;
 3. zaświadczenie od banku przedstawiające historię spłaty kredytu, w szczególności obejmujące takie dane jak;
  1. daty i kwoty uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz kredytu;
  2. daty i kwoty spłaconych rat kredytu z rozróżnieniem na raty odsetkowe i kapitałowe przedstawione w PLN i CHF;
  3. wykaz wysokości stosowanego oprocentowania;
  4. informacja o uiszczonych prowizjach i opłatach około-kredytowych, np. ubezpieczeniach.

Co możesz zyskać:
Bank: Bank Millennium SA
Rok zaciągnięcia kredytu: 2007 r.
Kwota kredytu: 146 206,26 CHF / 314 110.00 PLN
Ilość rat: 360

I. Wygranie sprawy o odwalutowanie umowy.
Nadpłata z tytułu nienależnych świadczeń wynosi: 75 830,92 PLN lub 111 430,69 PLN (z uwzględnieniem stawki LIBOR 3M i marży)
Według banku obecne saldo zadłużenia to 105 969,62 CHF. Po obecnym kursie sprzedaży banku 4,0627 jest to saldo zadłużenia w PLN w kwocie 430 522,78 PLN. Całkowity koszt kredytu to 98 659,48 PLN, zatem łącznie do zapłaty do banku pozostaje 529 182,26 PLN. Jeśli natomiast policzymy aktualne saldo zadłużenia oraz spłatę kolejnych rat po średnim kursie udzielenia kredytu (2,149 PLN) - czyli zakładamy odwalutowanie kredytu - to saldo wyniesie 227 728,71 PLN, całkowity koszt kredytu 52 186,78 PLN, zatem łącznie do zapłaty do banku będzie 279 915,49 PLN. Czyli w przypadku wygrania procesu oprócz zwrotu od banku kwoty 75 830,92 PLN lub 111 430,69 PLN na przyszłość zaoszczędziłaby Pani jeszcze 249 266,77 PLN - łączna korzyść to 325 097,69 PLN lub 360 697,46 PLN

II. Wygranie sprawy o unieważnienie.
Bank wypłacił 146 206,26 CHF Klient do banku wpłacił 19 0432,57 CHF . Różnica to 127 162,69 CHF. Po przeliczeniu na PLN po kursie średnim z dnia wypłaty kredytu stanowi 273 272,62 PLN. W PLN do banku Klient wpłacił 233 713,33 PLN. Różnica to 39 559,29 PLN.
W takim przypadku oszczędność na kredycie to kwota 489 622,97 PLN. Jest to suma między wskazanym saldem zadłużenia i całkowitego kosztu kredytu wg banku (czyli kwotą 529 182,26 PLN), a kwotą spłaty kredytu (czyli 39 559,29 PLN).
Kwota korzyści przy odwalutowania wynosiłaby 299.941 PLN lub 303.916,59 PLN
Kwota korzyści przy unieważnieniu wynosiłaby 376 546,70 PLN